dilluns, 10 de juny de 2013

REFLEXIÓ PROJECTES I DOCUMENTALS DELS COMPANYS

Gràcies als projectes exposats pels meus companys, he adquirit diferents aprenentatges. En primer lloc, he pogut observar projectes força interessant sobre els racons. Considero que aquests ambients o espais han d’estar ben pensats, per tal de poder dur a terme certs aprenentatges, crec que les meves companyes han aplicat la part teòrica amb la pràctica correctament, ja que s’ha pogut observar la il·lusió, la innovació i les ganes de treballar. Tots aquests projectes, inicien una educació de qualitat i significativa.

He pogut observar que molts projectes, han estat destinat fora de l’aula. Crec que és molt important, tenir en compte tots els espais, ja que són educatius i són igual d’importants que l’aula.
Tots aSquet projectes m’han donat una visió més ample sobre els racons, que poden estar en diferents llocs i que amb qualsevol material es pot donar un ús diferent.

He de donar l’enhorabona a tots els meus companys que han fet una gran feina, ja que dur a terme un projecte innovador no és una tasca fàcil i es necessita el suport de molta gent.

Els projectes que més m’han cridat l’atenció han estat diversos.Un d’ells és el de les meves companyes.
El pati de l’escola realitzat per:

Natalia Vinent:

Melissa Lozano: 

Sandra Campano:

Aquest projecte l’he trobat força interessant, ja que he pogut observar una gran diversitat de material i racons  pel pati. Han utilitzat un material reciclat, cosa que fa que sigui proper als infants i a l’escola no els ha suposat una gran despesa econòmica. Amb aquest projecte m’he adonat, que no fa falta un gran pressupost per poder iniciar un projecte innovador. Només fa falta ser creatiu, tenir ganes de treballar i documentar-se.

Pel que fa a la justificació del projecte, em vaig adonar, que tenien ben clar quin era la problemàtica d’aquest pati i per això veien  necessari trobar una solució als problemes que sorgien en aquest lloc. Per tant tenien un objectius ben marcat, clars i significatius.

Documental: l’educació del futur

Silvia Bassa:


Ha estat un documental fascinant i molt encertat, pels moment que estem passant actualment. M’ha fet reflexionar sobre aquest tema, ja que ens ha donat un toc d’atenció sobre l’actualitat. Podem dir, que ha tocat diferent temes com l’educació en valors i ha hagut crítiques sobre l’educació individualitzada i competitiva. També crec, que ha fet referència a les lleis que estan imposant sense sentit i retallant sense cap escrúpol. L’educació és el futur dels infants i sense ella no aprendre a ser futurs ciutadans.

Amb aquests projecte de millora, he treballat les següents competències 1.2 i 5.1 perquè he reflexionat sobre les bones actuacions professionals com també les bones pràctiques i projectes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada