divendres, 15 de març de 2013

COM TREBALLAR LES MEVES COMPETÈNCIES


Gràcies al DAFO, he pogut observar i analitzar les meves competències d’una manera més profunda, dins un context, que és l’escola. Les tasques que hauria de millorar refent a la meva actuació dins l’aula són diverses. En primer lloc vull arribar a poder guiar una conversa d’un projecte, la veritat que em ve una mica gran iniciar i guiar una conversa, ja que no tenc gens de pràctica. No té res a veure amb la teoria, és una situació imprevisible, que no saps que pot passar. Les estratègies que utilitzaré seran les següents: observar a la meva tutora i demanar quines estratègies utilitza, cercar informació als llibres  i demanar opinió i consell a les altres mestres. I sobretot no tenir por a equivocar-me. També m’agradaria agafar rodatge en la planificació de les activitats, crec que s’han de tenir en compte molts ítems com els agrupaments, l’ordre de l’activitat i els grups, com realitzaràs l’activitat, a quin lloc, el material, el temps, etc. vull millorar aquest aspecte, ja que crec que em queda una mica coix, perquè mai he planificat i organitzat activitats.
En quant als espais, m’agradaria oferir contextos funcionals i significatius. S’ha d’aprofitar tots els espais que estiguin al nostre abast, ja que poden ser educatius. Com és el cas del passadís. Jo actuaria de la següent manera, primer pensaria que vull en aquest espai, perquè i com ho faria. Intentant aprofitant les possibilitats que ens ofereix. Faria una gran recerca sobre els ambients, intentant aplicar-ho i observant si és factible, significatiu i interessant pels infants.
Tenc moltes ganes d’aprendre,  crec que és molt important formar-se, demanar opinió a altres mestres i cercar experiències a diferents llibres, blogs, escoles, etc.
Pel que fa a les fortaleses, considero que tenc molta sort. Vull agafar exemple del que puc observar del dia a dia dins el centre i l’aula. Agafaré exemple de les mestres, intentant observant i enriquir-me d’elles. Sobretot en les meves debilitats o per millorar els meus punts forts. Vull dir que a vegades es contradictori el que pensem al que fem els mestres. Perquè és molt diferent del que un mestre pot fer, pensar i sentir. Per aquest motiu hem de tenir ben clar quines són les nostres actuacions, del perquè ho feim i quin sentit té.
En conclusió, penso que si es vol millorar qualque aspecte. Crec que s’ha de tenir ben clar el que es vol canviar i millorar, també és important documentar-se i investigar, ja que ens ajuda a contrastar i a verificar la teoria de la pràctica.  Crec que  hi ha que estar segur del que es vol fer, argumentar i justificar la nostra actuació, com també explicar el seu significat i perquè es fa aquesta millora.
Les competències, que he desenvolupat en aquesta activitat, crec que són diferents. La primera és la 3.1 he observat el funcionament del centre i he extret unes conclusions pròpies com les fortaleses d’aquest. I he utilitzat la competència 4.1 he contrastat la teoria amb la pràctica, intentant aplicar la millor estratègia a cada situació. i la tercera competència que he utilitzat la 2.1 identificant els meus punt dèbils i forts.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada