divendres, 12 d’abril de 2013

CONTRASTANT DIFERENTS JORNADES


Contrastant amb les jornades de les meves companyes, he observat diferències tot i que pugui haver semblances.

Els aspectes que m’han cridat l’atenció, són diversos un d’ells és el moment del pati. A l’escola de les meves companyes, només fan un pati de mitjà hora, considero que els infants necessiten més temps lliure. Un altre aspecte que vull destacar, és que no realitzen el moment del “bon dia” per començar la jornada conjuntament, instant molt important per començar el dia d’una manera acollidora. I per acabar utilitzen una metodologia molt innovadora, que són els projectes. Crec que fan una bona feina, ja que respecten el ritme individual de l’infant a portant aprenentatges significatius. Comparant amb el meu centre, puc dir que hi ha aspectes que són diferents, per exemple nosaltres feim dos patis durant el mati de mitjà hora. També feim un bon dia, conjuntament i per acabar s’utilitza en certs moments una metodologia poc innovadora. Puc dir que cada centre té diferents maneres de treballar. Crec que hi ha pràctiques que es poden millorar.

Ara reflexionaré sobre  la jornada de les meves companyes, que em va semblar molt interessant, per tal de poder opinar, reflexionar i contrastar amb la fonamentació.
En primer lloc, començaré parlant sobre el temps lliure dels infants. Considero que és molt important que els infants tenguin més temps lliure fora de l’aula, ja que els ajudarà a millorar la concentració i desconnectar una mica de l’aula. Segons la teoria de  L’escola Nova, és positiu que l’infant sigui lliure per tal de poder anar construint els seus aprenentatges, com també és molt important que l’ambient sigui ric i motivador.
En segon lloc, parlaré del bon dia. Crec que és molt important fer una bona acollida. Fer una bona rebuda, implica rebre a l’infant personalment i és on es crea la primera pressa de contacte, per començar el dia. És important conservar aquest moment perquè ens ajuda a veure la totalitat de l’infant donant-li la seva importància.
I en tercer lloc, considero que utilitzen una metodologia molt innovadora, on els principis bàsics es basen en:

1. L’educació ha de satisfer les necessitats i els interessos de infant.
2. L’escola és la vida, i no una preparació per a la vida.
3. La cooperació és més important que la competició.
4. S’aprèn tot resolent dificultats, més que transmetent coneixements.
5. No és solament important el grup sinó també cada alumne sol.

Per tant, crec que aquesta metodologia, és molt adequada ja que parteix de l’interès dels l’infants, on ells mateixos van descobrint els seus propis aprenentatges.

Què m’agradaria millorar i incorporar en el nostre centre?

M’agradaria millorar i unificar la línea metodologia a nivell de cicle. Penso que és important, crear situacions a on l’infant pugui gaudir de totes els experiències de manera global i significativa, la qual cosa afavorirà un desenvolupament propi a partir dels seus descobriments.

Les competències treballades en aquesta reflexió són, 3.2 i 4.2. Perquè reflexiono i analitzo les diferents jornades dels centres i identifico les bones pràctiques i les comparo.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada